DOOS 3D MAGIC

MAGIC

Medewerkers raken betrokken wanneer hun talenten en passies samenvallen met de ambities en doelen van de organisatie. Verbinding is daarbij de sleutel voor succes. Verbinding tussen werkgever, leidinggevende en collega's. Effectieve communicatie vraagt om tools die mensen daadwerkelijk verbinden. Tools die de dialoog faciliteren en de gebruiker centraal stellen, niet de boodschap. Met communicatiemiddelen die iedere gebruiker heeft, de mobiele telefoon. Madlogic heeft dè oplossing om medewerkers snel te bereiken, overal, en ze tegelijkertijd te binden en te boeien. Dat is Magic.


DOOS 3D LET'S GET WISER

LET'S GET WISER

Het effectief managen van kennis is één van de belangrijkste uitdagingen voor organisaties om zich staande te houden in de veranderende wereld om hen heen. Organisaties die kennis delen verhogen de productiviteit van medewerkers. Organisaties die kennis delen die goed wordt toegepast hebben naast een verhoogde productiviteit ook een verhoogde organisatiekracht. Madlogic heeft de oplossing om kennis eenvoudig te delen en daadwerkelijk toe te passen.


DOOS 3D TRAIN'M

TRAIN'M

Medewerkers leren nieuwe kennis sneller aan als ze de kennis tijdens hun dagelijkse werk bij de hand hebben. Dankzij het internet vinden we tegenwoordig op bijna elke vraag binnen een paar klikken het antwoord. De nieuwe generatie medewerkers is daarmee opgegroeid. Medewerkers willen hun specifieke kennisvraag zo snel mogelijk beantwoord hebben, zodat ze deze direct kunnen toepassen. Madlogic heeft dè oplossing om kennis snel te delen en beschikbaar te maken op de werkplek.


DOOS 3D ANIMO

ANIMO

Mensen die hun werk doen omdat ze persoonlijk gemotiveerd zijn, zijn bevlogen medewerkers. Zij hebben meer plezier in het werk, zijn creatiever, minder ziek en kunnen het werk beter en langer volhouden. Een organisatie met bevlogen medewerkers levert betere prestaties, heeft minder incidenten en een hogere klanttevredenheid. Ondanks het belang van motivatie weten werkgevers vaak weinig over de motivatie van werknemers. Madlogic heeft hier een motivatiemanagementtool voor ontwikkeld, een tool die persoonlijke motivatie meet en deze helpt verbeteren.

MAGIC

Medewerkers raken betrokken wanneer hun talenten en passies samenvallen met de ambities en doelen van de organisatie. Verbinding is daarbij de sleutel voor succes. Verbinding tussen werkgever, leidinggevende en collega's. Effectieve communicatie vraagt om tools die mensen daadwerkelijk verbinden. Tools die de dialoog faciliteren en de gebruiker centraal stellen, niet de boodschap. Met communicatiemiddelen die iedere gebruiker heeft, de mobiele telefoon. Madlogic heeft dè oplossing om medewerkers snel te bereiken, overal, en ze tegelijkertijd te binden en te boeien. Dat is Magic.

DOOS 3D MAGIC

LET'S GET WISER

Het effectief managen van kennis is één van de belangrijkste uitdagingen voor organisaties om zich staande te houden in de veranderende wereld om hen heen. Organisaties die kennis delen verhogen de productiviteit van medewerkers. Organisaties die kennis delen die goed wordt toegepast hebben naast een verhoogde productiviteit ook een verhoogde organisatiekracht. Madlogic heeft de oplossing om kennis eenvoudig te delen en daadwerkelijk toe te passen.

DOOS 3D LET'S GET WISER

TRAIN'M

Medewerkers leren nieuwe kennis sneller aan als ze de kennis tijdens hun dagelijkse werk bij de hand hebben. Dankzij het internet vinden we tegenwoordig op bijna elke vraag binnen een paar klikken het antwoord. De nieuwe generatie medewerkers is daarmee opgegroeid. Medewerkers willen hun specifieke kennisvraag zo snel mogelijk beantwoord hebben, zodat ze deze direct kunnen toepassen. Madlogic heeft dè oplossing om kennis snel te delen en beschikbaar te maken op de werkplek.

DOOS 3D TRAIN'M

ANIMO

Mensen die hun werk doen omdat ze persoonlijk gemotiveerd zijn, zijn bevlogen medewerkers. Zij hebben meer plezier in het werk, zijn creatiever, minder ziek en kunnen het werk beter en langer volhouden. Een organisatie met bevlogen medewerkers levert betere prestaties, heeft minder incidenten en een hogere klanttevredenheid. Ondanks het belang van motivatie weten werkgevers vaak weinig over de motivatie van werknemers. Madlogic heeft hier een motivatiemanagementtool voor ontwikkeld, een tool die persoonlijke motivatie meet en deze helpt verbeteren.

DOOS 3D ANIMO