TRAIN'M

Gebruikers krijgen middels een QR-code direct antwoord op hun kennisvraag over een apparaat of machine, via een smartphone of IPad, zodat ze direct verder kunnen. Bijzonder geschikt voor kennis over apparatuur, machines en protocollen op de werkplek. Eventueel aangevuld met een assessment en games om te oefenen voor het assessment. De app is eenvoudig te installeren en te onderhouden.

HET NIEUWE LEREN

Mensen die willen leren, ontwikkelen zich sneller en beter dan mensen die moeten leren. Gebruikers bepalen zelf welke kennis ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en op welk moment ze die kennis willen leren. Train'm gebruikt de techniek van microlearning met video. Dit is een manier om leerstof aan te bieden in kleine, hapklare brokken. Een leereenheid vraagt vaak minder dan 5 minuten qua tijdsbesteding zodat kennis snel ter plekke kan worden opgedaan en toegepast. Door de toevoeging van interactieve buttons kunnen gebruikers snel heen en weer springen in een video waardoor ze precies datgene zien waar behoefte aan is.

VLOTTE IMPLEMENTATIE

Technische implementatie is eenvoudig, de doorlooptijd ligt tussen de 1 en 3 weken. Wat kunnen we hier nog toevoegen, waarom verloopt implementatie zo vlot? Als er al content is kunnen we binnen een week leveren. Train’m is zo ingericht dat er meerder klanten op 1 applicatie kunnen draaien. De app staat al in de stores en wij beheren vooralsnog de achterkant. Indien er geen content is kunnen wij binnen 3 weken 3 video’s en toetsen maken.

ZELF LEERCONTENT MAKEN

Leercontent is eenvoudig en snel te maken. Met name werkinstructies en proces uitleg lenen zich uitstekend voor kennisoverdracht via Train'm. Zo is het mogelijk om een proces in beeld te brengen waardoor de gebruiker niet alleen de kennis leert maar ook direct de toepassing ervan kan begrijpen. Wij begeleiden organisaties in het leren content maken. Dit is eenvoudig door iedereen aan te leren en aanpassingen kunnen snel en vlot worden gemaakt.

VERBINDEND VERMOGEN

De leertools van Madlogic zijn bijzonder geschikt om zelf leercontent te maken. Organisaties hebben meer kennis in huis dan ze denken, de uitdaging ligt vaak in het ontsluiten van die kennis. Door medewerkers zelf hun kennis en ervaring te delen en tot leercontent te verwerken versterkt het effect van kennisdelen aanzienlijk. Door te waarderen wat er is en medewerkers te erkennen in hun kennis en kunde gaan medewerkers zich meer verbonden voelen met de organisatie, waardoor de betrokkenheid toeneemt. En in een verbonden organisatie is er meer ruimte voor talentontwikkeling en innovatie, zodat de slagkracht van de organisatie groeit.


CASE OCRN

simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

1/4>


ANDERE PRODUCTEN:

TRAIN'M

Gebruikers krijgen middels een QR-code direct antwoord op hun kennisvraag over een apparaat of machine, via een smartphone of IPad, zodat ze direct verder kunnen. Bijzonder geschikt voor kennis over apparatuur, machines en protocollen op de werkplek. Eventueel aangevuld met een assessment en games om te oefenen voor het assessment. De app is eenvoudig te installeren en te onderhouden.

HET NIEUWE LEREN

Mensen die willen leren, ontwikkelen zich sneller en beter dan mensen die moeten leren. Gebruikers bepalen zelf welke kennis ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en op welk moment ze die kennis willen leren. Train'm gebruikt de techniek van microlearning met video. Dit is een manier om leerstof aan te bieden in kleine, hapklare brokken. Een leereenheid vraagt vaak minder dan 5 minuten qua tijdsbesteding zodat kennis snel ter plekke kan worden opgedaan en toegepast. Door de toevoeging van interactieve buttons kunnen gebruikers snel heen en weer springen in een video waardoor ze precies datgene zien waar behoefte aan is.

VLOTTE IMPLEMENTATIE

Technische implementatie is eenvoudig, de doorlooptijd ligt tussen de 1 en 3 weken. Wat kunnen we hier nog toevoegen, waarom verloopt implementatie zo vlot? Als er al content is kunnen we binnen een week leveren. Train’m is zo ingericht dat er meerder klanten op 1 applicatie kunnen draaien. De app staat al in de stores en wij beheren vooralsnog de achterkant. Indien er geen content is kunnen wij binnen 3 weken 3 video’s en toetsen maken.

ZELF LEERCONTENT MAKEN

Leercontent is eenvoudig en snel te maken. Met name werkinstructies en proces uitleg lenen zich uitstekend voor kennisoverdracht via Train'm. Zo is het mogelijk om een proces in beeld te brengen waardoor de gebruiker niet alleen de kennis leert maar ook direct de toepassing ervan kan begrijpen. Wij begeleiden organisaties in het leren content maken. Dit is eenvoudig door iedereen aan te leren en aanpassingen kunnen snel en vlot worden gemaakt.

VERBINDEND VERMOGEN

De leertools van Madlogic zijn bijzonder geschikt om zelf leercontent te maken. Organisaties hebben meer kennis in huis dan ze denken, de uitdaging ligt vaak in het ontsluiten van die kennis. Door medewerkers zelf hun kennis en ervaring te delen en tot leercontent te verwerken versterkt het effect van kennisdelen aanzienlijk. Door te waarderen wat er is en medewerkers te erkennen in hun kennis en kunde gaan medewerkers zich meer verbonden voelen met de organisatie, waardoor de betrokkenheid toeneemt. En in een verbonden organisatie is er meer ruimte voor talentontwikkeling en innovatie, zodat de slagkracht van de organisatie groeit.


CASE OCRN

simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

1/4>


ANDERE PRODUCTEN: