Meeste gestelde vragen Animo

Wij hebben de meest gestelde vragen hieronder geplaatst. Mocht je vraag niet beantwoord zijn horen we het graag.

Wij hebben de meest gesteld vragen hieronder gezet. 

Waarom zou ik Animo moeten overwegen & hoe is Animo anders dan andere tools die persoonlijke drives meten?

Een van de verschillen zit in de waarde van de applicatie voor de werknemer zelf, Animo is gemaakt vanuit een user-centric design visie, dit betekend dat de applicatie in de basis interessant en waardevol moet zijn voor de gebruiker.  Een ander belangrijk verschil zit in de bruikbaarheid van de data over de motivatie factoren. De factoren die gebruikt worden in Animo zijn gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek en vormen een gevalideerde basis voor concrete acties die leiden tot verhoging van werknemer welzijn, duurzame prestatie en zelfmotiverend vermogen.

 

Waar zet ik het voor in?

Animo als product is een meetinstrument ontworpen om betrouwbare motivatie data te creëren. Vanuit de trend rapportage krijgt het management inzicht over wat de medewerker motiveert, welke demotiverende factoren de werknemer ervaart in de werksituatie en waarom de medewerker voor sommige doelstellingen wel, of niet, gemotiveerd is. Een organisatie kan op basis van deze inzichten zelf, of in samenwerking met het Animo consulting team van MadLogic, goed onderbouwde interventies inzetten om de werksituatie te verbeteren.

Waarom motivatie meten, en niet persoonlijkheid of persoonlijke waarden?

Vragenlijsten die persoonlijkheid of waarden meten, meten factoren die bij ieder individu vrij statisch zijn, onze waarden worden in onze jeugd al gevormd en veranderen weinig en onze persoonlijkheid veranderen alleen als resultaat van schokkende gebeurtenissen. Als organisatie kunnen we ze meten maar niet wezenlijk positief beïnvloeden.

Motivatiefactoren daarentegen zijn veranderlijk, beïnvloedbaar en hebben een sterke correlatie met werknemer welzijn, werkbeleving en werkprestaties. Juist omdat het veranderlijk is, is het extra interessant om motivatiefactoren te meten, het geeft ons inzicht in waar we als organisatie  in moeten investeren om de juiste factoren positief te beïnvloeden. Het geeft ons als organisatie ook een indicatie van het welzijn en de mentale weerbaarheid van onze werknemers. 

Wat heeft de werknemer eraan?

De meetresultaten van Animo maken het mogelijk voor medewerkers om zelfstandig te  werken aan een positief en duurzaam motivatieprofiel. Medewerkers ontvangen een gepersonaliseerde rapportage die inzicht geeft in hun persoonlijke motivatie. Tevens ontvangen ze een persoonlijk motivatieprofiel met specifieke tips om dit profiel positief te beïnvloeden.

De deelrapportages bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Persoonlijke drijfveren in mate van aantrekkingskracht (interesse en bestaande motivatie)
 2. Persoonlijke drijfveren in mate van voldoening die ze vinden op de werkplek, gegeven cijfer van werk als motivatiebron en mogelijke bronnen van de-motivatie (gefrustreerde drijfveren)
 3. Inschatting van motivatiekracht ten opzichte van een specifieke doelstelling.

Overzicht van specifieke motivatiefactoren omtrent de volgende motivatie dimensies:

  • Is het de moeite waard en is het plezierig of vervelend om te doen?
  • Kan ik het en kost het veel of weinig moeite voor me?
  • Kan ik het systeem/ organisatie of management erin vertrouwen dat ik beloond op een eerlijke transparante manier?

4. Inschatting van de duurzaamheid ten opzichte van een organisatiedoelstelling

  • Inzicht in de bron van motivatie voor een specifieke doelstelling (extern/ intern)
  • Inzicht in de mate van ervaren zelfsturing voor een doelstelling
  • Inzicht in de relatie tussen hun motivatieprofiel en mate van urgentie of doorzettingsvermogen.

Een van de belangrijkste HR inzichten is het belang van een Growth Mindset, hoe draagt Animo hieraan bij?

Middels Animo kun je mensen persoonlijk inzicht geven in hoe hun manier van kijken naar hun werk en werkplek invloed heeft op verschillende motivatiefactoren. Dit is belangrijk omdat hierdoor mindsets die schadelijk zijn voor hun welzijn en prestaties binnen het werk inzichtelijk worden. Onderzoeker Carol Dweck heeft bijvoorbeeld ontdekt dat wanneer mensen een “fixed mindset” hebben, ze hun succes (of het ontbreken ervan) baseren op externe factoren (bijvoorbeeld aangeboren vermogen, talent, of geluk), dat ze waarschijnlijk minder pogingen doen, minder moeite doen en gemakkelijker opgeven. Als iemand hier inzicht in krijgt kunnen ze stappen ondernemen om anders te gaan kijken. Met een fixed Mindset geloven werknemers bijvoorbeeld dat hun prestaties zijn gebaseerd op interne factoren (bijvoorbeeld hun inspanningen, keuzes, strategieën), hebben ze de neiging om harder te werken, langer te proberen, grotere obstakels te overwinnen en sneller te herstellen van mislukte pogingen. Goed de werknemer en goed voor de organisatie!

Wat heeft het management eraan?

Voor het management worden trendrapportages gegenereerd waardoor op organisatieniveau aanpassingen gemaakt kunnen worden om de werkvloer motiverender te maken voor specifieke afdelingen of kantoorlocaties. 

De trendrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Gemiddelde scores voor mate van voldoening van drijfveren met korte uitleg over welke organisatorische factoren hier positieve invloed op kunnen hebben. Gemiddelde cijfers van werknemers voor de mate waarin de werkplek mogelijkheid geeft om voldoening te vinden voor hun drijfveren. Veel voorkomende bronnen van de-motivatie (frustraties) op de werkplek.
 2. Indicatie van gemiddelde motivatiekracht voor een bepaalde doelstelling per afdelingTrend informatie per afdeling over welke motivatie dimensies en/of factoren het meest negatieve invloed hebben op de wil om een doelstelling te behalen. Trend rapportage over motivatie factoren vormt de basis voor data-driven gamification design wat weer zeer bruikbaar is in het ontwerpen van processen (onboarding, pre-boarding etc)
 3. Inschatting van de gemiddelde duurzaamheid van de motivatie voor een bepaalde doelstelling per afdeling. Inschatting van werkbeleving per afdeling op basis van ervaren mate van zelfsturing op een afdeling. Mate van gemiddelde intrinsieke motivatie die ervaren wordt per afdeling.

Dus dit is niet zo’n jaarlijks terugkerende peiling onder werknemers waarvan het rapport standaard in een laatje verdwijnt?

NEE, alsjeblieft niet, dat type onderzoeken zijn leuk om te vergelijken onder bedrijven maar hebben daarnaast geen waarde. De inzichten die Animo geeft gaan over de werkbeleving, werknemer welzijn en werkprestaties, dit zijn vitale onderdelen binnen de organisatie met ongelofelijk veel impact op de prestaties van de organisatie als geheel. Daarnaast zijn elk van de motivatiefactoren in Animo te koppelen aan concrete en bewezen stappen die een organisatie kan nemen om ze te verbeteren. Animo consulting biedt bedrijven hiervoor de mogelijkheid om in dagen (NIET weken!) de benodigde kennis en kunde voor op te doen.

Hoe verdient Animo zichzelf terug?

Heb je nog een werknemerstevredenheidsonderzoek lopen? Gooi die er dan morgen nog uit en vervang hem met Animo, scheelt je waarschijnlijk nog geld ook en je verveelt je werknemers er niet langer mee! Daarnaast ligt de waarde van Animo voornamelijk rond het thema duurzame inzetbaarheid en prestaties. Het uitgangspunt van Animo was dat de metingen ten goede moesten komen aan de werknemer in de eerste plaats en de werkgever in de tweede plaats. Dit betekend dat we ons niet alleen wouden richten op betere werk prestaties en verhoogde winst per werknemer maar meer op doelen die waardevol zijn voor de werknemer en de werkgever, duurzame prestatie waarin de werknemer gelukkig is op het werk en met een positieve energie weer thuis komt was hierin een van de uitgangspunten. De (financiële) waarde voor het bedrijf is minder uitval door ziekte e.d. en minder afval (vertrek) door frustratie en opkomende burn-out klachten. Voor de werknemer is de waarde een fijne werkbeleving en verbeterd welzijn, maar laten we eerlijk zijn, is dat eigenlijk ook niet de waarde voor ons als bedrijf?

Is het anoniem? Is het veilig? Wat gebeurt er met mijn data?

Jouw persoonlijke data is veilig bij ons. We respecteren je privacy en garanderen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De applicatie is gebouwd vanuit de visie dat hij in de eerste plaats waardevol moet zijn voor jou als gebruiker. Jij krijgt dan ook een persoonlijk rapport dat niet zichtbaar is voor anderen. Jij hebt de keus het rapport te downloaden en te delen met mensen als jij dat wilt. Jouw data gaat enkel geanonimiseerd in een trendrapportage naar het management, echter alleen als er 30 mensen de  vragenlijsten hebben ingevuld. Zo weten we zeker dat niks teruggeleid kan worden naar een individu. De gezamenlijke input zal het management helpen om inzichten te krijgen en de juiste acties te kunnen nemen om motivatiefactoren te verbeteren. 

 

Is Animo moeilijk om in te vullen?

Animo is te gebruiken als webapplicatie op een desktop of als iOS of Android app te downloaden op je telefoon. Je krijgt persoonlijke inloggegevens waarmee je kunt inloggen waar en wanneer het jou uitkomt. Het invullen van de metingen binnen Animo kost niet meer dan 10 minuten per meting. Er zijn drie metingen en je kunt hier zelf makkelijk tussen navigeren. Ook kun je stoppen en later weer verder gaan met invullen als het jou uitkomt. De look en feel is heel intuïtief en mensen geven aan het leuk en gemakkelijk te vinden om Animo in te vullen. Je persoonlijke rapportages zijn direct na het invullen beschikbaar en te downloaden. 

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google