Privacy Policy

Deze privacy statement is laatst gewijzigd op: 25 juni 2019

Inleiding 

Madlogic neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@madlogic.nl

Wie is Madlogic? 

Madlogic is de besloten vennootschap Madlogic MMS B.V., kantoorhoudende te (5657 DB) Eindhoven aan de Flight Forum 40, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62503677.

Madlogic is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Madlogic de verwerkingsverantwoordelijke. 

Madlogic heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Roel van Kempen bereiken via privacy@madlogic.nl

Hoe gebruikt Madlogic jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Madlogic persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Madlogic voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Madlogic worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo 
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf 
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden 
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
Doeleinde:Facturatie 
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer 
Grondslag:Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
Doeleinde:Sollicitatie 
Gegevens:Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Marketing 

Doeleinde:Nieuwsbrief 
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres,Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account 
Grondslag:Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:Commercieel belang 
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
Doeleinde:Social media marketing 
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account 
Grondslag:Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:Commercieel belang 
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Website 

Doeleinde:Website analytics 
Gegevens:Surfgedrag, Locatie 
Grondslag:Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:Commercieel belang 
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Apps & Backend

Doeleinde:Apps 
Gegevens:Naam, E-mail, Gebruikersnaam, Versleuteld Wachtwoord, Unieke Apparaat Nummer, Ingeschreven Kanalen
Grondslag:Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:Commercieel belang 
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
Doeleinde:Backend 
Gegevens:Naam, E-mail, Wachtwoord, Systeem Rol, Kanalen, Geuploade Mediabestanden
Grondslag:Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:Commercieel belang 
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
Doeleinde:LetsGetWiser dienst
Gegevens:Naam, E-mail, Wachtwoord, Systeem Rol, Geuploade Mediabestanden, Behaalde resultaten, Categorie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:Commercieel belang 
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

Madlogic heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt 

hebt.

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage 

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Madlogic over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen door een email te sturen naar privacy@madlogic.nl 

Wijzigen 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Madlogic door een email te sturen naar privacy@madlogic.nl. Je kunt verzoeken dat Madlogic je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Madlogic te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Madlogic of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Madlogic te verkrijgen. Madlogic zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@madlogic.nl 

Toestemming intrekken 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Madlogic je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Madlogic 

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@madlogic.nl Madlogic zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Madlogic een dergelijk verzoek heeft ontvangen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Het kan zijn dat Madlogic verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Madlogic ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Madlogic worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Madlogic worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Madlogic je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@madlogic.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Madlogic jouw gegevens verwerkt, kun je een e- mail sturen naar privacy@madlogic.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google