Verbondheid & Geborgenheid

Je vindt het belangrijk om relaties binnen de werkomgeving te creëren en te cultiveren. Je bent gevoelig voor persoonlijke conflicten op de werkvloer en zal ook snel je best doen om de harmonie weer terug te brengen. Je bent zorgzaam naar collega’s toe en waardeert het ook meer om persoonlijke aandacht te krijgen. Je vindt het ook belangrijk om je thuis te kunnen voelen in je werkomgeving en binnen de teams waarmee je werkt.

Frustratie

Je zou graag meer het gevoel zou hebben dat collega’s om jou en elkaar geven. Je zou graag meer warmte en wederzijdse ondersteuning ervaren tussen collega’s op de werkvloer.

Tips

Omdat jij aandacht hebt voor de gevoelens van een ander zou je hier bewust stil bij kunnen staan. Door bijvoorbeeld aan het begin van een werkafspraak (conference call) niet gelijk de inhoud in te duiken maar even 5 minuten te nemen om oprecht te vragen hoe het met  iemand gaat. Je zult merken dat de rest van de werkafspraak gelijk heel anders voelt. 

Het is voor jou fijn om te weten wie waarvan is, wat je doel is en wat jullie samen willen bereiken. Het is dan ook goed om dit uit te spreken en helder te krijgen voor jezelf, juist nu iedereen op afstand samenwerkt mag je daarover “over-communiceren”. 

Weet dat er verschillende tools zijn waarmee je samen een brainstorm kunt doen, mindmap kan maken, of documenten kunt maken en bewerken. Ondanks de afstand kun je toch echt zichtbaar samenwerken. Denk aan Slack, Teams, Trello, Miro, G Suite, Google Jamboard, Invision Freehand, Airtable, Dropbox, Teamweek etc.

Het kan verder interessant voor je zijn om vanuit jouw behoefte om betrokken te zijn en te blijven bij je collega’s, dat je specifieke aandacht schenkt aan signalen van stress en onvrede. Maak dit bespreekbaar en help elkaar juist nu op afstand door tijd te nemen en aandacht te schenken aan deze gevoelens. Feed forward en de ik-jij-wij methode zijn voorbeelden van hoe je dit gesprek aan kan gaan en vooral ook op een positieve manier echt impact kan maken. Kijk ook even naar de E=KxA methode om de kwaliteit van je vergader proces te doorlichten en de acceptatie van een ieder te vergroten.

Praktijkoefeningen Verborgenheid & Geborgenheid

De feed forward methode

De Feed Forward methode werkt uitstekend in een groep, kan online en kost weinig tijd. Kies iets wat u wilt veranderen. Bijvoorbeeld ‘ik wil thuiswerken en tijd met mijn gezin beter combineren’. Vraag in een kwartier tijd aan zo veel mogelijk mensen hoe u dat kunt bereiken. 

De spelregels:

 1. Geen gezeur over het verleden.
 2. Stel geen vragen, geef alleen antwoorden (geldt voor alle deelnemers en de inbrenger).
 3. Beoordeel het advies niet.
 4. Bedank voor de feedback Dus geen ge-maar, geen discussies, geen oordeel, alleen ontvangen. 

Zo ontstaat ruimte om écht te luisteren. Vervolgens beslist u met welk advies u iets kunt. Meer weten? Using Marshall Goldsmith’s FeedForward concept!

De Ik-jij-wij oefening

Stel dat je signalen van stress of  thuiswerk frustraties waarneemt bij een ander. Wat kan je daar dan het beste mee doen? Een van de manieren om op een veilige manier feedback te geven is de ik-ik-jij-methode. Hierbij ga je uit van de feiten en nodig je vanuit je zorg de ander uit daarop te reageren.

Bij de eerste ‘ik’ geef je zo feitelijk mogelijk aan wat je observeert. Meestal gaat het dan over wat je ziet of hoort. Bij de tweede ‘ik’ geef je aan wat dat met jou doet. Ofwel wat is het effect van dat gedrag op jou. En bij de ‘jij’ vraag je of de ander dat herkent.

 Ik: ik zie dat je steeds te laat bent in alle conference calls  (benoem het geconstateerde gedrag)

Ik: ik merk dat ik hierdoor wordt afgeleid en ga denken over wat er zou kunnen zijn

Jij: hoe is dit voor jou?

Wij: wat kunnen wij eraan doen om dit op te lossen?

Het belangrijkste van deze methode is dat je echt benoemt wat je ziet en niet invult wat je denkt te zien. Vervolgens benoem je wat dit met jou doet en vraag je hoe de ander dit ziet.

Effect = Kwaliteit x Acceptatie

Je kunt de kwaliteit van een online vergader proces en hoe iedereen erin zit makkelijk beoordelen door jezelf enkele vragen te stellen.

 1. Is het doel en mandaat van het overleg helder en gedragen door de deelnemers?
 2. Wordt dit en het proces daar naartoe ook door anderen zo begrepen en gedeeld?
 3. Is de deelnemersgroep evenwichtig, correct, op basis van nodige competenties samengesteld?
 4. Stemmen de verwachtingen van deelnemers overeen met het doel en mandaat van het overleg?
 5. Zit er ruis op de relatie tussen bepaalde deelnemers?
 6. Zijn de inhoudelijke agendapunten juist gekozen?
 7. Hoe verloopt de interactie tussen de deelnemers?
 8. Hoe wordt het overleg geleid

Zijn de afspraken en conclusies kwaliteitsvol en worden ze gedragen? Het is bekend dat het effect (E) van afspraken en conclusies bepaald wordt door het product van de kwaliteit (K) en de acceptatie (A) ervan. Of in een formule: E = K x A. 

Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen ga je andere dingen ondernemen om een vergadering meer alligned te laten verlopen.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google