2021 is een bijzonder jaar voor Madlogic, we bestaan 10 jaar! Ja zo snel gaat de tijd. Het is al weer 10 jaar geleden dat oprichter Gerard Dekker samen met multimedia producent Arthur van der  Linden van Sprankhuizen en Investment partner Roel van Kempen deze jubilerende BV opstartten.

Van idee naar startup
Aan de basis van de startup lag het idee ten grondslag om consultancy processen te gamificeren. Iets waar Gerard al een paar jaar voor de start van Madlogic mee experimenteerde. Concreet kwam het idee er op neer klanten spelenderwijs te laten ontdekken hoe hun business in elkaar steekt, waar de potentie zit en welke blokkades er zijn. Concepten en resultaten visualiseren in beeldtaal en metaforen en de onderliggende data, statistiek en spreadsheets netjes onder de motorkap houden. De consultancy FUNctioneel maken, dat was de missie. Consultancy 2.0 noemden we dat!  En dat is ondanks de nodige hobbels onderweg aardig goed gelukt, mogen we na 10 jaar wel zeggen.

Madlogic heeft zich nadrukkelijk niet als gamebedrijf, maar veeleer als consultancy firma op de kaart gezet en die visie staat vandaag de dag nog als een huis. Als consultant weet Madlogic de inhoudsdeskundigheid (van de klant) te doorgronden en te vertalen naar interactieve spelvormen. Dit uit zich ook in de co-creatieve manier van samenwerken met klanten, die wij overigens liever business partners noemen. Dat was 10 jaar geleden zo en dat is vandaag de dag nog steeds zo.

De oprichters
Bij de startup in 2011 was Gerard degene die de consultancy knowhow en het idee inbracht, Arthur de knowhow op het gebied van game development en Roel de ervaring als startup investment partner. Gerard is een man met visie, een creatieve perfectionist die voor hij Madlogic begon, ruim 20 jaar bij NAM en Shell heeft gewerkt als ergonomie specialist, A&O adviseur en human factors engineering lead. In deze rollen heeft hij bijgedragen aan vele innovaties op het raakvlak van mens, technologie en organisatie. Een opstapje naar gamification “avant la lettre” was een ergonomie training die hij gaf aan Shell ingenieurs in Gabon, voor aanvang van een engineering project. De opdracht bestond eruit dat zij een ontwerp moesten maken voor een boomhut, waarbij de lokale operators de rol van klant/opdrachtgever speelden. In no time was het voor hen duidelijk wat human-centered engineering betekende. Dat was de kracht van beeldtaal en rollenspel.
Gerard was vanaf 2011 Madlogic’s managing partner en droeg het bedrijf medio 2018 over aan Roel Michael Hebben, en Thanh Ly. Sindsdien is hij betrokken als ambassadeur en sparring partner van het MT.

Arthur was degene die al 15 jaar actief was in de serious game business en via het voetbal van beider zoons in contact kwam met Gerard. Langs de lijn is het idee gelanceerd dat uitgroeide tot een plan dat resulteerde in de startup Madlogic, een naam die staat voor creativiteit, speelsheid en logica. Arthur is in 2014 uit de zaak gestapt om zich weer volledig op de verdere groei en ontwikkeling van zijn eigen bedrijf MAD Multimedia te richten.

Roel en Gerard hebben elkaar ontmoet tijdens een cursus Strategie bij de Baak in 2009. Gerard maakte op dat moment de overstap van Shell naar het zelfstandig adviseurschap en Roel had kort daarvoor de switch gemaakt van officier bij defensie, naar het familiebedrijf Iron Investments, waar hij directeur werd. Tijdens die cursus maakte Roel kennis met Gerard en met een prototype voor een consultancy game die Gerard op de achterbank van zijn auto had liggen. The rest is history.

De onderneming
Na een jaar ontwikkelen bracht Madlogic in 2012 het beoogde consultancy concept in spelvorm op de markt onder de naam 3TGO. De 3 T’s staan voor de metaforen Trein, Tennisser en Tapir. Deze vertegenwoordigen drie beheersingsoriëntaties, respectievelijk een externe, intermediaire en interne “locus of control”. Dit spelconcept bleek erg goed te werken bij het opsporen van blokkades tussen strategie, organisatie en innovatie. Het spel is sindsdien gespeeld door senior management teams van vele top Dutch bedrijven, waaronder Shell, Philips, ASML, ING, ABN AMRO en vele andere Corporate

en MKB bedrijven. Een succes dat mede te danken was aan de vliegende start met EY als launching partner. Dat geluk moet je wel hebben als startup. Een kroon op het werk was een nominatie in de top 50 van de Accenture Innovation Awards in 2012.

Evenwel lukte het niet om 3TGO op te schalen binnen de consultancy wereld, waarna wij de strategische keuze hebben gemaakt om ons te richten op co-creatie van game-based oplossingen rondom leer- en verander vraagstukken, onder het motto: “Unlocking the wisdom of the client.” Het eerste co-creatie project startte met de uitnodiging van UMCG om samen vorm te geven aan een game voor communicatie en educatie binnen het ziekenhuis. Het idee was om een shooter te combineren met een quiz-generator waarmee de organisatie zelf vragensets kon aanmaken en publiceren. Deze educatietool is onder de naam LetsGetWiser inmiddels ruim 6 jaar op de markt en door zo’n 20 ziekenhuizen, GGZ en zorginstellingen ingezet als digitaal leermiddel rondom EPD implementaties en convenant medische apparatuur. Momenteel neemt de vraag naar digitale leermiddelen sterk toe, met name bij de overheid en in het onderwijs. Wat dat betreft heeft Covid-19 voor extra wind in de zeilen gezorgd. Naast LGW zijn diverse andere tools ontwikkeld op het gebied van leren, veranderen en communiceren. De ambitie van Madlogic is om deze tools te integreren tot één mobile first educatieve totaal oplossing.
In 2016 is LGW is bekroond met een nominatie in de top 10 (halve finale) van de  Accenture Innovation Awards.

Het team
Achter al onze ideeën en producten zitten mensen: design thinkers en doeners, programmeurs, product managers, business developers en inhoudsdeskundigen. Ons team bestaat uit partners, medewerkers en gespecialiseerde ZZP’ers.   
De directie wordt gevormd door Roel (bestuurder), met aan zijn zijde Michael Hebben die in 2015 na een loopbaan in de gezondheidszorg en consultant bij Kessels & Smit is overgestapt naar Madlogic. Michael is de “Homo Ludens” van Madlogic. Hij is als partner verantwoordelijk voor business en concept development. Thanh Ly is als partner en technology lead verantwoordelijk voor technische integriteit van alle applicaties en voor de aansturing van het technologie team in Vietnam. Thanh is een sociale technologie geek met een passie voor digitale innovatie.

In de loop der jaren zijn er tal van afstudeerders en jonge professionals geweest die hun loopbaan gestart zijn bij Madlogic. Het gaat te ver om iedereen bij naam te noemen, maar zij hebben elk op hun eigen wijze een bijdrage geleverd aan het DNA van Madlogic. Voor velen onder hen was Madlogic een springplank naar een uitdagende positie binnen de wereld van de consultancy.

Waaraan herken je de mensen en werkwijze van Madlogic?

Kenmerkend voor alle producten en services die Madlogic in de loop der jaren heeft ontwikkeld is de combinatie van creative speelsheid (the Mad) en doordachte eenvoud (the Logic). “Fit for purpose & Fun to work with” zijn kwalificaties waarmee klanten ons en onze werkwijze typeren.
Kenmerkend voor de samenwerking met Malogic is “Co-creatie” onder het motto 1+1=3.  Dat deden we 10 jaar geleden al en vandaag de dag nog steeds. Natuurlijk houden we een open mind en blijven we onverminderd innovatief. Op naar de volgende 20! Let’s play on.