Prikkelbaar, onrustig of moeite met concentreren? Als je je kan herkennen in een van deze symptomen heb je “een beetje burn-out”. We spreken pas over een volledige Burn-Out als iemand zo volledig is opgebrand dat werken niet meer mogelijk is en zelfs de gedachte aan werk zeer sterke negatieve emoties met zich mee brengt. Voor een beetje Burn-Out is minder aandacht, het is moeilijk voor te stellen dat je samen met je manager een plan van aanpak gaat maken omdat je een beetje burn-out ervaart, maar toch is dat precies wat er nodig is.

Iemand die een Burn-Out ervaart heeft vaak meerdere maanden, soms jaren, nodig om zodanig te herstellen dat werk hervat kan worden. Eenmaal gereïntegreerd hebben werknemers vaak nog steeds Burn-Out gerelateerde klachten in de maanden na werkhervatting. Een serieuze aandoening dus waarbij het devies voorkomen is beter dan genezen meer dan ooit aan de orde is.

Werk in de verzekeringssector, vooral werk in callcenters of als operator (achter een PC) hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van Burn-Out gerelateerde klachten. Voor callcenter medewerkers wordt de oorzaak vaak gelegd bij het feit dat ze vaak hun eigen emoties moeten negeren, bijvoorbeeld als ze rustig moeten blijven als klanten boos worden of zelfs gaan schelden. De achterliggende oorzaak bij operators ligt vaker bij een Bore-Out, een depressie als gevolg van verveling. 

Burn-out uit zich in verschillende symptomen en onderzoek toont aan dat werknemers in de financiële sector, maar ook zorg en onderwijs, over het algemeen vaker (gemiddeld 50-60% van de werknemers) symptomen van burn-out laten zien dan werknemers in andere sectoren. Een grote groep op de werkvloer kampt dus al met klachten. Maar hoe zorgelijk is het als mensen maar een aantal symptomen van Burn-Out hebben? Een beetje Burn-Out weerhoudt je niet van werken en blijkt zelfs vaak aanleiding tot het niet opnemen van vrije dagen, geen reden tot zorg dus? In veel gevallen helaas wel, onderzoek laat zien dat Burn-Out klachten zich langzaam vermeerderen. Deze zogenaamde “Loss-Cycle” van Burn-Out zorgt ervoor dat mensen die nu met een of twee symptomen van Burn-Out lopen er over een paar maanden met vier of vijf lopen. De gelukkigen onder deze groep nemen ontslag en de ongelukkigen lopen vaak binnen afzienbare tijd tegen een Burn-Out aan.

Slecht nieuws dus voor bedrijven en zeker ook voor de werknemers zelf. Voor werkgevers betekent dit in managementtermen hoog verloop en ziekteverzuim en voor werknemers betekent dit teleurstelling (omdat werk wat in de eerste instantie leuk en interessant leek, vervelend en beschadigend voor het zelfvertrouwen bleek te zijn) of een volledige Burn-Out met langdurige gevolgen. Ongeveer de helft van de werknemers loopt met een aantal van deze symptomen en heeft eigenlijk nu al hulp nodig in het verbreken van de negatieve spiraal die burn-out klachten teweegbrengen. Een bittere pil?

Het voorgeschreven medicijn is gelukkig geen bittere pil want de negatieve spiraal van Burn-Out kan in een vroeg stadium doorbroken worden door een aantal weken een dosis plezier op de werkvloer en en aanwakkeren van nieuwsgierigheid en interesse op het werk. Een beetje Burn-Out blijkt namelijk kansloos tegen een dosis intrinsieke motivatie. Rust nemen is natuurlijk altijd prettig, maar wil je echt iets doen om je weerbaarder te maken dan kan je gewoon doorwerken, maar dan aan de taken die jou juist intrinsiek motiveren, daar wordt iedereen beter van!

Animo is de oplossing op het gebied van het in kaart brengen, bespreekbaar maken en faciliteren van intrinsieke motivatie bij jezelf of anderen. Goed opgelet? Test dan in deze korte tutorial je kennis of lees via onderstaande button meer over Animo.