Samen met onze klanten inspireert, ontwerpt, ontwikkelt en implementeert MadLogic oplossingen die mensen en organisaties werkelijk motiveren en (digitaal) ondersteunen bij het bereiken van hun leer-, verander- en prestatiedoelen. 

Maar wat betekent dit nu Covid-19 onze samenleving geconfronteerd heeft met onverwachte en bovendien zeer ingrijpende veranderingen. Meer dan ooit is de manier waarop wij leren en werken binnenste buiten gekeerd. Vanuit onze collegezalen, spreekkamers en kantoren zijn we massaal verbannen naar de keukentafel, waar we een virtuele werkplek hebben gecreëerd. Even leek dat prettig, echter de meesten onder ons verlangen weer naar het oude normaal, of een mix (hybride) van het oude en nieuwe normaal.  

Niemand weet echter nog precies hoe het nieuwe normaal er gaat uitzien. Zeker is wel dat de digitalisering binnen economie en samenleving sinds Covid in een hogere versnelling staat en dat de digitalisering alleen nog maar zal toenemen.

Hierop anticiperend heeft Madlogic scenario’s ontwikkeld als basis voor een strategie die toekomstbestendig is en waarin de menselijke factor centraal staat. Uitgaande van de verwachting dat er de komende jaren sprake zal zijn van hyper-digitalisering, zien wij twee scenario’s die naar ons oordeel speciale zorg en aandacht verdienen:

1. “Digital Inclusiveness”, de kloof tussen de digitaal vaardigen en digitale achterblijvers gaat toenemen. Hierdoor groeit de groep digitale outsiders, waardoor een “Digital divide” in de samenleving zal ontstaan.  Digitale inclusiviteit is het scenario dat zich richt op het bevorderen van  toegang, betaalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, motivatie en vaardigheden met betrekking tot IT.

2. “Digital Resilience”, veiligheid en beschikbaarheid van onze systemen en data staan onder druk door de snelle toename van uiterst geraffineerde cybercrime in combinatie met een toenemende afhankelijkheid van (vaak nog kwetsbare) systemen, gevoelige data, en onzorgvuldige omgang hiermee. Denk maar eens aan de incidenten bij ehealth, telebankieren en online shopping. 


Binnen Madlogic zijn de scenario’s “Digital inclusiveness” en “Digital resilience” bepalend voor de strategische koers die wij varen met de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening en producten. 

Neem gerust contact met ons op als u door deze post bent geïnspireerd en meer wilt weten over de mogelijkheden die wij bieden. 

Gerard Dekker

MadLogic ambassador