‘Wij van Ops Factor geloven dat inzet van serious gaming helpt bij het oplossen van taaie vraagstukken in projecten.’ Een gedachte die wij als Madlogic natuurlijk alleen maar kunnen omarmen. Samen met Ilse Houting, director & HFE consultant van Ops Factor, werken we aan de ontwikkeling van een online ‘serieus’ spel waarmee zij hun klanten nog beter van dienst kunnen zijn. 

Dilemmaspel TerminalQuest®
Ops Factor is het expertisecentrum voor control room design en operator performance. In haar ontwerpen staat de menselijke factor centraal. Om efficiënter te kunnen werken gaan terminals steeds meer automatiseren. ‘Dat heeft uiteraard impact op het operationele proces en de mensen die daardoor dus anders moeten gaan werken’, geeft Ilse aan. ‘Vaak zie je dat – ondanks een inventarisatie vooraf – toch niet alle ideeën en gedachten van de betrokkenen meegenomen worden in een nieuw ontwerp. En dat zou wel moeten. Hoe eerder we ze betrekken, hoe beter de keuzes zijn die gemaakt worden.’  Door het ontwikkelen van een toolkit –  in de vorm van een online serious game(s) –  kan Ops Factor haar klanten op een serieuze, leuke, toegankelijke en snelle manier betrekken en dus helpen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke strategische visie.  

De toolkit TerminalQuest® is een online dilemmaspel en helpt dus terminal managers in het vormen van een gezamenlijke visie op terminal automatisering. ‘Met de inzet van deze serious game realiseren we in kort tijdsbestek een proof of concept die door alle stakeholders wordt gedragen’, vertelt Ilse. Deelnemers worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen, een duidelijke visie te creëren en uit vaste denkpatronen te stappen.

Waarom Spelen?
Je speelt niet om zomaar om te spelen. Je speelt onder andere om patronen te leren herkennen zodat we in de “echte” wereld makkelijker de consequenties kunnen voorspellen. Blijf je voortdurend vanuit één perspectief een ‘taai’ vraagstuk benaderen? Dan wordt het een tijdrovend en kostbaar proces. Zet je spelprincipes en spelmechanismen in, dan zul je ervaren dat spelers ruimte voelen voor een andere benadering. Daarnaast biedt het spel de vrijheid om fouten te maken. Door deze fouten krijgt men heldere inzichten in wat werkt, en wat niet werkt. Organisaties die inzetten op serieus spelen winnen tijd, geld en kostbare informatie. Tevens ontstaat er bij de spelers een gevoel van eigenaarschap voor het vraagstuk en creëer je meer draagvlak om samen het probleem op te lossen.

Maatwerk als een spel 
Madlogic ontwikkelt al haar oplossingen samen met haar opdrachtgevers. We benaderen de manier van samenwerken als een co-creatie spel. Zo ook bij de ontwikkeling van TerminalQuest®. We hadden één gezamenlijk doel. Er waren regels zoals tijd, budget, wanneer zijn ze tevreden en is de vraag opgelost. En er waren spelers: Madlogic, OPS factor en de Terminal medewerkers. Samen zijn we op reis gegaan! Met name de expertise en kennis van OPS factor is van cruciaal belang geweest. Tijdens onze tocht kwamen we allerlei uitdagingen tegen die we –  door gebruik te maken van ieders expertise en perspectieven – samen hebben opgelost. We geloven in onze ‘maatwerk als een spel’ aanpak. Zonder die aanpak zou er nu geen TerminalQuest® zijn!