Het is van groot belang voor bedrijven om haar personeel de nodige kennis bij te brengen op een duurzame manier. Doordat educatieve activiteiten vaak gekoppeld worden aan grijze klaslokalen en het verplicht maken van opdrachten en huiswerk, gaan cursussen en trainingen vaak gepaard met gevoelens van weerstand. Twee onderwerpen die dan ook vaak als problematisch ervaren worden in het traditionele leerproces zijn betrokkenheid en motivatie. 

Het niveau van betrokkenheid en motivatie kan echter worden verhoogd door het gebruik van gamification. Gamification is de toepassing van elementen die in games voorkomen, in een context die normaal niet als een game wordt beschouwd. Eenvoudige, en vaak saaie activiteiten worden door middel van gamification getransformeerd in uitdagende opdrachten die mensen triggeren om nog een keer te spelen. 

DouLingo, Coursera en Headspace zijn voorbeelden van leeromgevingen waarin gamification wordt gebruikt. Ze passen allemaal game-elementen toe om de effectiviteit en het plezier te verhogen in de leerervaringen die zij aanbieden. Hieronder zijn een aantal voorbeelden weergegeven van game-elementen die gebruikt kunnen worden om een leerervaring plezieriger te maken. 

Directe Feedback: Games geven als geen ander snelle en directe feedback op basis van de acties van de betreffende speler. Het toevoegen van directe feedback verbetert de efficiëntie  tijdens het leren doordat de keuzes meteen geëvalueerd kunnen worden in een veel hoger tempo. Dit geeft de mogelijkheid om te experimenteren met verschillende manieren en oplossingen  voor hetzelfde probleem. Doordat je meteen kunt reflecteren en reageren op de gemaakte keuzes wordt de motivatie verhoogt om het te blijven proberen.

Veilige omgeving voor fouten: Hoewel experimenteren en fouten maken een krachtige manier van leren zijn in het werkproces, zijn de kansen om fouten te maken vaak beperkt. Games voorzien spelers van een zeldzame leeromgeving om van hun fouten te leren, waardoor zij zich kunnen aanpassen en zo hun leerervaring verbeteren.

Visualiseer vooruitgang: Een element dat vaak gebruikt wordt in games is de visualisering van hoeveel vooruitgang de deelnemer heeft geboekt. De toepassing van deze mechanic helpt in de leeromgevingen studenten te motiveren door hen te laten zien wat de progressie van hun kennis en skills tot dusver is.  

Sociale interactie: Door het stimuleren van sociale interactie, bijvoorbeeld door het promoten van samenwerking of door het toepassen van competitieve elementen, worden deelnemers aangespoord gemotiveerd en betrokken te blijven terwijl ze leren. 

De game-elementen die hierboven zijn vermeld zijn maar een klein deel van een grote selectie aan elementen dat beschikbaar is in de gamewereld. Gamification brengt een positieve draai aan activiteiten die anders als saai en langdradig worden ervaren. Spelen is inderdaad de beste manier om te leren.

Wij geloven dat mensen die willen leren, zich sneller en beter ontwikkelen dan mensen die moeten leren. Let’s Get Wiser zorgt ervoor dat mensen constant willen leren. Lets Get Wiser doet dat door gebruik te maken van spelelementen zoals hierboven beschreven. Naast elementen als instant-feedback, leaderboards, levels etc. is Lets Get Wiser super makkelijk in gebruik. Zelf proberen? Klik hieronder op de demo.