In jargon heet gekochte, maar ongebruikte software zgn. shelf-ware; software die ongebruikt op de plank ligt. Voor medewerkers is het die software die ze moeten gebruiken, maar waar ze een hekel aan hebben om daadwerkelijk te gebruiken.

Vaak hoor je daarna hetzelfde verhaal: er is spijt van de aanschaf van de nieuwe software omdat het toch niet doet wat het beloofde te doen. Soms is dit inderdaad het geval, maar vaak is het ook zo dat niet genoeg mensen daadwerkelijk met de software werken om de positieve effecten te ervaren. Een lage gebruikersacceptatie is een doorslaggevende reden van het mislukken van de nieuwe software. Als de helft van een team een softwarepakket gebruikt, maar de andere helft niet, kan de schade niet te overzien zijn.

Hoe draai je dit om zorg je ervoor dat de implementatie een succes wordt? Training en opleiding zijn een belangrijk onderdeel voor het slagen van een implementatietraject. Een drietal dingen om rekening mee te houden als je medewerkers gaat trainen in nieuwe software:

Mensen hebben het al druk genoeg.

Medewerkers zijn druk bezig met hun werk en training in nieuwe software breekt hierop in. Zorg er daarom voor dat de trainingen beschikbaar zijn op het moment dat het de medewerker uitkomt. Virtuele of digitale vormen van onderwijs zijn hier uitermate geschikt voor. Het aanbieden van de leerstof in bite-sized formaat helpt bovendien bij het flexibel maken van het aanbod, zodat medewerkers echt kunnen leren wanneer het hun uitkomt.

Maak het interessant.

Vaak worden trainingen ervaren als saai en gezien als een noodzakelijk kwaad. Door gebruik te maken van gamification technieken, is hier veel aan te veranderen. Door het toepassen van spelelementen kan de training veel meer aandacht hebben voor de beleving van de lerende. Een leukere ervaring leidt tot verhoogde motivatie voor het leren en daarmee tot een hogere opname van kennis.

Follow-up is noodzakelijk.

Het zwaartepunt van de investering in training ligt vaak bij het begin van de implementatie. Veel tijd en moeite gaat zitten in het opleiden van nieuwe gebruikers en daarna worden de gebruikers losgelaten. Ze zijn nu getraind, hebben alles gezien en uitgelegd gekregen en moeten zichzelf kunnen redden. Het is echter evident dat onder druk en zonder de juiste ondersteuning het makkelijk is om terug te vallen op oude processen of software. Trainingsmateriaal dat dynamisch meebeweegt en waar de medewerker op terug kan vallen waar nodig, helpt het structureel gebruik van nieuwe software.

Madlogic biedt oplossingen op het gebied van speels en flexibel leren en het op slimme en innovatieve manieren delen van de kennis.